VÄLKOMMEN

Vård- och omsorgssektorn står inför utmaningar med stora pensionsavgångar. Samtidigt ökar kraven på god och säker vård och omsorg i samhället.

Vård- och omsorgscollege i Uppsala län är en samverkan mellan utbildningar och arbetsgivare. Vi vill tillsammans skapa utbildningar med hög kvalitet och goda utvecklingsmöjligheter för anställda inom vård och omsorg.handledarutbildning

2015 - 2016 genomför vi en satsning för att minska könssegregeringen inom vård och omsorg. Målet är 30 % män och 70% kvinnor år 2017. Läs anteckningarna från den verkstad som genomfördes i april 2015..
Koncentrerade deltagare


Här är några bilder på engagerade deltagare vid vårens handledarutbildning i Uppsala:
HandledarutbildningHelena KUIHelena


Inom vård och omsorg finns olika utvecklingsmöjligheter och karriärvägar.

Irene OlssonBrunn berättar om sin väg från skötare inom psykiatrin till affärsområdeschef och rektor på KUI.Marianne Hultman arbetar som gruppledare på Hagundagården för Förenade Care. Genom att ta chansen att gå fortbildningar har hon utvecklats, fått nya uppdrag och spännande utmaningar.Linda Olsson är undersköterska inom Vård & bildning, Uppsala kommun som vidareutbildade sig till Silviasyster och fick ta emot brosch och examensbevis från hennes majestät drottning Silvia sommaren 2011.Ida Eklöf är närvårdskoordinator i Östhammars kommun. Här berättar hon om sin väg från journalistutbildning till sjuksköterska och närvårdskoordinator med sikte på en masterexamen i folkhälsa.

Här berättar Camilla Eriksson Sandberg, Demensvårdsutvecklare i Östhammars kommun om sin väg.

Aktuellt

VO-College Östhammar 14 september...läs mer

Rikskonferens 17 november...läs mer

Forskning pågår... 28 september...läs mer

Inbjudan till Handledarutbildning 2016/17...läs mer

Se till att uppdatera kontaktuppgifterna i KLIPP!...läs mer

Personlighetstest