Certifieringsceremoni Östhammars VO-College den 20 maj 2011

Margareta Berggren Widén
Margareta Widén-Berggren inledde certifieringsceremomin.


SommarsångerSång och musik av elever på Bruksgymnasiet
Vackra sommarsånger framfördes av Bruksgymnasiets elever.


Anneli BackmanDelar av Östhammars styrgrupp
Anneli Backman från Nationella Rådet lämnade över certifieringsbeviset till Östhammars styrgrupp.


Östhammars VO-College - ett spirande samarbete
Marina Oskarsson visar det symboliska trädet - att samarbetet inom VO-College har blomstrat i exempelvis validering och kompletteringsutbildning av anställda som saknar undersköterskekompetens, handledarutbildning, prao och arbetsplatsförlagt lärande.


Bemötande av demenssjuka personerVill inte ta medicin
Yrkesambassadörerna framförde ett rollspel under temat "Bemötande av demenssjuka personer".

Hur agerar jag som personal när den gamla damen tror att det är vinter och att hennes man lever eller när hon inte vill ta sina mediciner?


Mjöla korna
... eller den gamle bonden som är övertygad om att han måste hem och mjölka korna och inte har tid att borsta tänderna?

Yrkesambassadörerna visade både hur tokigt det blir när personalen inte har kunskap eller metoder att bemöta demenssjuka personer...


Lyckat bemötande 
... och hur bra det blir när personalen använder ett kunskapsbaserat, jagstärkande bemötande.


Den gamle bonden i samspråk med personal
... då går till och med tandborstningen som en dans!


Kerstin Björck Jansson
Kerstin Björck-Jansson avslutade certifieringsceremonin.