Hälsoperspektivet

I oktober 2011 arrangerade VO-College Uppsala län eftermiddag med tema hälsa. - Hur stödjer du dina medarbetare, studerande eller brukare/patienter till ett liv med välbefinnande, trygghet och god hälsa?

Gudrun Tevell, FoU samordnare på Regionförbundet presenterade
- Evidensbaserad praktik: ramen för alla hälsofrämjande insatser som ska bygga på bästa tillgängliga kunskap
- Salutgent perspektiv: med hälsan som utgångspunkt.
Länk till Gudruns presentation.
Gudrun Tevell

Carin Östling, Regionförbundet berättade om sitt uppdrag som folkhälsostrateg, om nationella målområden, bestämningsfaktorer och gav en rapport om folkhälosläget i Uppsala län. Länk till Carins presentation. 
Carin Östling

Christine Tell, rehabiliteringsutvecklare i Östhammars kommun, berättade om kommunens arbete utifrån de fyra hörnstenarna för en god hälsa och ett gott åldrande.
Josefin Born rektor på Yrkesakademin presenterade YH-utbildningen Hälsoutvecklare tillsammans med Oliver, som gått utbildningen och kunde berätta om möjligheterna för Hälsoutvecklare i olika verksamheter.
Christine TellJosefin Born

Gruppdiskussioner med engagerade deltagare:
Gruppdiskussion Redovisning
Lärare diskuterar
GruppdiskussionGruppredovisning Dokumentation från gruppernas diskussioner.