Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter

VO-College Uppland arbetar med att ta fram karriärvägar från gymnasienivå inom vård och omsorg. Vi vill ha gemensamma eftergymnasiala utbildningar som ger undersköterskor specifik kompetens inom psykiatri, funktionsstöd, äldreomsorg, demens och hälso- och sjukvård. Dessa utbildningar ska leda till ny uppdragsbeskrivning och titel. En formaliserad, dokumenterad och erkänd kompetens. För att skapa dessa karriärvägar fokuserar vi på ett verksamhetsområde i taget, med start inom psykiatrin

Här är anteckningar från workshop om karriärväg inriktning psykiatri den 23 september 2014 och ett förslag på karriärvägar inom alla verksamhetsområden på eftergymnasial nivå.


Anteckningar från dialogkonferens om attraktiva arbetsplatser den 29 april 2014

Anteckningar från workshop 11 november 2013. Här är en skiss över olika vägar efter vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå och vilka karriärvägar vi vill utveckla inom VO-College Uppland.  


Är du intresserad av att ta dig an nya uppdrag eller nya ansvarsområden? Utbilda dig till en ny yrkesroll? Eller vill du bli ännu bättre på det du redan gör?

Inom vård och omsorg finns många olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Här är några exempel.
Meritportfölj

VO-College i Uppsala län har tagit fram ett verktyg för dig som är undersköterska och som vill samla dina erfarenheter och utbildningar. Använd gärna denna meritportfölj. Har du synpunkter på meritportföljen, kontakta monica.soderstrom@regionuppsala.se
Handledarutbildning

Vård- och omsorgscollege samverkar för fortbildning för anställda inom vård och omsorg, exempelvis genom handledarutbildningar. Det finns en länsgemensam handledarutbildning som utbildningsanordnarna arrangerar regelbundet. Kontakta Helen Umberg, Lundellska skolan Helen.Umberg@skrapan.uppsala.se för mer information.