Konferens 26 april 2012

Konferensdagen samlade ca 70 deltagare från vård- och omsorgsverksamheter, utbildningar, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och en politiker. Temat för dagen var: Vad behöver vi göra för att möta framtidens behov av personal med rätt kompetens?

Monica Jonsson
, ordförande i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Uppsala län samt Vård & Omsorgsstrateg inledde dagen med nationella nyheter och vad som är på gång inom vård och omsorg.Monica Jonsson

Monica Söderström, samordnare för VO-College Uppsala län gav en resumé om vad som hänt inom Vård- och omsorgscollege i länet det senaste året. Läs presentationen här.
Monica Söderström

Pia Wårdsäter ordförande i Utskottet arbete och omsorg och vice ordförande i kommunstyrelsen, Tierps kommun berättade om Tierps metod att väl förankring ta fram visioner och strategier för äldreomsorgen i Tierp 2020. Läs Pias presentation här.
Pia Wårdsäter

Lena Borg och Madeleine Eriksson från Uppsala kommun berättade om kompetensförsörjningsbehoven inom socialpsykiatri och beroende. Läs Lenas och Madeleines presentation här.
Madeleine och Lena

Linda Wennergren, Akademiska sjukhuset berättade om kompetensbehoven i dag och i framtiden. Läs Lindas presentation här.

Linda Wennergren

Gunilla Rosqvist Uppsala kommun berättade om dokumentationssystemet Siebel. 2013 kommer även kunden/brukaren/patienten ges möjlighet att logga in och läsa den sociala dokumentationen som förs kring den enskilde.


Kristoffer Hoflund YA, Irene OlssonBrunn KUI och Agnetha Rehn Östhammars kommun berättade om de yrkeshögskoleutbildningar som de erbjuder eller planerar att ansöka om. YH-utbildningar är en möjlighet för att skapa karriärvägar och få spetskompetens till verksamheterna. Kontakta gärna kristoffer.hoflund@ya.se irene.olssonbrunn@kui.se eller agnetha.rehn@osthammar.se för att prata om YH-utbildningar som behövs i verksamheterna.

Bloggarna Carl-Fredrik, Therese, Ida, Sanna och Joy intervjuades om vad som hänt det senaste året och hur framtidsplanerna ser ut. Sanna och Malin från Cultus som gått till SM-final i Omvårdnad berättade hur det var att tävla och lyckönskades till SM-finalen i Malmö 31/5-1/6. Heja Cultus!!!

Calle och Therese, VO-Colleges kärleksparJoy

Anders Björnstig från Västmanland och Maria Sahlén Eriksson från Örebro län delade med sig av sina erfarenheter inom VO-College.

Maria, Monica och Anders
Läs presentationerna från Örebro och Västmanland. Maria visade ett utkast till kriterier för anställningsbarhet. Anders presenterade bland annat VO-College uppdrag i Västmanland.

Gruppdiskussionerna under eftermiddagen hade temat: Vad behöver vi göra för att möta framtidens behov av personal med rätt kompetens? Här är en sammanfattning av de förslag och synpunkter som framkom.
GruppdiskussionerGruppdiskussioner
Gruppdiskussioner