Samordnare för det arbetsplatsförlagda lärandet

Landstinget i Uppsala län:    Centrum för verksamhetsförlagd utbildning


Uppsala kommun:                 Praktiksamordnare, koordinaor