Regional styrgrupp

Målsättningar för 2013 - 2017

Den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege är tillika branschråd för vård och omsorg i Uppsala län.
Styrgruppen består av:

Ulrika Norman

Arbetsförmedlingen vice ordförande reg. styrgrupp

Chef bransch-arbetsförmedlingen för vård- och omsorg i Uppsala

ulrika.norman@arbetsformedlingen.se

Louise Öhman

Enköpings kommun

Rektor

louise.ohman@wgy.enkoping.se

Irene Hansson

Enköpings kommun
Ordförande VO-College Enköping

Utvecklingsledare

irene.hansson@enkoping.se

Susanna Gerhard

Förenade Care, arbetsgivare

Regionchef Uppsala ytterområde

susannag@forenadecare.com

Karina Bodin

Uppsala kommun, äldreförvaltningen. Ordförande regional styrgrupp

Avdelningschef

karina.bodin@uppsala.se

Lars-Erik Sporrong

Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen

Rektor, enhetschef

Lars-erik.Sporrong@uppsala.se

Malin Engelmark

Uppsala Universitet

Utbildningsledare vid Kansliet för medicin och farmaci

malin.engelmark@uadm.uu.se

Britt-Inger Sjölund

Kommunal Uppsala län

Landstinget Uppsala

britt-inger.sjolund@kommunal.se

Ingrid Persson

Landstinget i Uppsala län

HR strateg

Ingrid.persson@lul.se

Jan Lind

Östhammars kommun

Rektor Vuxenutbildningen

jan.lind@osthammar.se

Jessica Helmefors

Östhammars kommun
Ordförande VO-College Östhammar

Verksamhetschef

jessica.helmefors@osthammar.se

Helena Carlsson

Tierps kommun

Chef, vård och omsorg

Helena.carlsson@tierp.se

 Gunilla Olsson

 Tierps kommun, Högbergsskolan

 Biträdande rektor

 gunilla.olsson@tierp.se

Monica Söderström

Regionförbundet, Uppsala län

Processamordnare Vård- och omsorgscollege

monica.soderstrom@regionuppsala.se
Regional återcertifieringsansökan för perioden 2013 - 2017, Uppsalas och Östhammars lokala återcertifieringsansökningar

Regional ansökan som godkändes av Nationella Rådet 2009-12-16

 

Minnesanteckningar från regionala styrgruppsmöten

2016

Minnesanteckningar från mötet den 2 juni

Minnesanteckningar från mötet den 13 april

Minnesanteckningar från mötet den 5 februari 2016

2015

Minnesanteckningar från mötet den 4 november 2015

Minnesanteckningar från mötet den 27 augusti 2015

Minnesanteckningar från mötet den 14 april 2015

Minnesanteckningar från mötet den 17 februari 2015

2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 7 november 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 18 september 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 8 maj 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 26 februari 2014


2013

Minnesanteckningar regional styrgrupp 11 november 2013

Anteckningar från gruppdiskussioner vid workshop för regional styrgrupp den 24 september 2013 

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 25 april 2013

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 22 januari 2013


2012
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 19 november 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet 10 september 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 7 maj 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 9 februari 2012


2011
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 8 november 2011

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 12 september 2011

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 3 maj 2011.

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 4 februari 2011


2010
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 15 december 2010

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 27 oktober 2010

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 9 september 2010