Regional styrgrupp

Målsättningar för 2013 - 2017

Den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege är tillika branschråd för vård och omsorg i Uppsala län.
Styrgruppen består av:

Monica Jonsson

Regionförbundet, Uppsala län, ordförande reg. styrgrupp

Vård- och omsorgsstrateg

monica.jonsson@regionuppsala.se

Ulrika Norman

Arbetsförmedlingen vice ordförande reg. styrgrupp

Chef bransch-arbetsförmedlingen för vård- och omsorg i Uppsala

ulrika.norman@arbetsformedlingen.se

Louise Öhman

Enköpings kommun

Rektor

louise.ohman@wgy.enkoping.se

Irene Hansson

Enköpings kommun

Utvecklingsledare

irene.hansson@enkoping.se

Susanna Gerhard

Förenade Care, arbetsgivare

Regionchef Uppsala ytterområde

susannag@forenadecare.com

Caroline Persson

Uppsala kommun, Vård & bildning

HR Vård och omsorg

Caroline.Persson3@uppsala.se

Björn Brodén

Victum omsorg AB, Sävjahus

Verksamhetschef

Bjorn.broden@victum.se

Karina Bodin

Uppsala kommun, uppdragssidan

karina.bodin@uppsala.se

Eva Hellstrand

Uppsala kommun Utbildning, Arbetsmarknad

Utbildningsstrateg

eva.hellstrand@uppsala.se

Fredrik Andersson

Uppsala Universitet

Utbildningsledare vid Kansliet för medicin och farmaci

fredrik.andersson@uadm.uu.se

Britt-Inger Sjölund

Kommunal Uppsala län

Landstinget Uppsala

britt-inger.sjolund@kommunal.se

Ingrid Persson

Landstinget i Uppsala län

HR strateg

Ingrid.persson@lul.se

Jan Lind

Östhammars kommun

Rektor Vuxenutbildningen

jan.lind@osthammar.se

Christina Hanson

Östhammars kommun

Vård och Omsorgschef

christina.hanson@osthammar.se

Helena Carlsson

Tierps kommun

Utvecklingsledare

Helena.carlsson@tierp.se

 Gunilla Olsson

 Tierps kommun, Högbergsskolan

 Biträdande rektor

 gunilla.olsson@tierp.se

Monica Söderström

Regionförbundet, Uppsala län

Processamordnare Vård- och omsorgscollege

monica.soderstrom@regionuppsala.se
Regional återcertifieringsansökan för perioden 2013 - 2017, Uppsalas och Östhammars lokala återcertifieringsansökningar

Regional ansökan som godkändes av Nationella Rådet 2009-12-16

 

Minnesanteckningar från regionala styrgruppsmöten

2015

Minnesanteckningar från mötet den 17 februari 2015

2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 7 november 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 18 september 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 8 maj 2014

Minnesanteckningar från regional styrgrupp 26 februari 2014


2013

Minnesanteckningar regional styrgrupp 11 november 2013

Anteckningar från gruppdiskussioner vid workshop för regional styrgrupp den 24 september 2013 

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 25 april 2013

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 22 januari 2013


2012
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 19 november 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet 10 september 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 7 maj 2012

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 9 februari 2012


2011
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 8 november 2011

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 12 september 2011

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 3 maj 2011.

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 4 februari 2011


2010
Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 15 december 2010

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 27 oktober 2010

Minnesanteckningar från det regionala styrgruppsmötet den 9 september 2010