Det arbetsplatsförlagda lärandet

Läs om de Kvalitetskriterier för det arbetsplatsförlagda lärandet som gäller inom VO-College Uppland.

Förutsättningar för APL inom vård och omsorg har tagits fram inom VO-College Uppland och finns i bifogad länk.

I samband med det arbetsplatsförlagda lärandet på Vård- och omsorgsprogrammet, träffas eleven, läraren och handledaren och stämmer av hur det fungerar på praktikplatsen och går igenom Diskussionsunderlaget för det arbetsplatsförlagda lärandet.


Hur får ungdomar under 18 år arbeta? Här är en folder från Arbetsmiljöverket med information om vad som gäller.