Hur är utbildningen upplagd?

Alla våra program innehåller en viktig röd tråd: Den sker i nära samverkan med arbetslivet för att möta de krav som finns i vardagen. Gymnasieprogrammet innehåller de kärn- och karaktärsämnen som beslutats på nationell nivå.

Så här ser vår utbildningsfilosofi ut:

• Anpassning till faktiska behov i arbetslivet
• Stark koppling mellan teori och praktik
• Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande med utbildad handledare
• Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
• Lagarbete och integration av ämnena


Du kan läsa Vård- och omsorgsprogrammet på ett sätt som passar dig

 - Yrkesutbildning: Du får en yrkesexamen och kan anställas som t. ex. undersköterska eller skötare direkt efter gymnasiet

- Högskoleförberedande utbildning: Du läser ett kurspaket som innehåller svenska 3 och engelska 6 och får en allmän behörighet till högskolan. Du kan även läsa ett kurspaket som ger dig specifik behörighet till högskolan. Dessutom får du en yrkesexamen.

- Lärlingsutbildning: Minst halva utbildningen sker på en arbetsplats och du får en yrkesexamen efter avslutad utbildning. Även på lärlingsutbildningen går det att välja kurspaket som ger behörighet till högskolestudier.