Hur är chanserna att få jobb?

Chanserna att få arbete efter din utbildning är på sikt goda. På Vård- och omsorgscollege får du en utbildning som har hög kvalitet och är anpassad efter de behov som finns. Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden!
Dessutom finns ett ökat vårdbehov i framtiden. Befolkningen blir äldre och lever längre samtidigt som ungdomskullarna är mindre.

Du behövs!


Vad kommer jag att arbeta med?

Efter utbildningen kommer du till exempel att kunna arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller assistent inom:
• sjukvård, vårdcentral, hemsjukvård
• vårdboende, hemtjänst, äldreomsorg, demensvård, psykiatrisk vård, gruppboende, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och funktionshinder
• räddningstjänst och ambulans

Hur är det att jobba inom vård och omsorg? Här är några exempel från Luleå: