Kontakta oss

Processamordnare Vård- och omsorgscollege Uppland
Monica Söderström
Tel: 076-830 57 41 eller 018 - 18 21 69
E-post: monica.soderstrom@regionuppsala.se

Ordförande regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege
Monica Jonsson
Tel: 018 - 18 21 09
E-post: monica.jonsson@regionuppsala.se

Vård- och omsorgscollege Östhammars kommun
Ordförande: Jessica Helmefors,  verksamhetschef vård och omsorg
Tel: vx 0173-86000
E-post: Jessica.Helmefors@osthammar.se

Vård- och omsorgscollege Uppsala kommun
Ordförande: Brita Gustafsson, kommunledningskontoret, Uppsala kommun
Tel: 018-727 72 18
E-post: brita.gustafsson@uppsala.se 

Tierps kommun (ansöker om certifiering 2015)
Kontaktpersoner:  Gunilla Olsson 0293-21 83 67 , Helena Carlsson 0293-186 08
E-post:  gunilla.olsson@tierp.se helena.carlsson@tierp.se

Vård- och omsorgscollege Enköpings kommun
Ordförande: Irene Hansson, utvecklingsledare Vård- och Omsorgsförvaltningen
Tel: 0171-62 55 81
E-post irene.hansson@enkoping.se