Kontakta oss

Processamordnare Vård- och omsorgscollege Uppland
Monica Söderström
Tel: 076-830 57 41
E-post: monica.soderstrom@regionuppsala.se

Ordförande regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege
Monica Jonsson
Tel: 018 - 18 21 09
E-post: monica.jonsson@regionuppsala.se

Vård- och omsorgscollege Östhammars kommun
Kontaktperson: Christina Hanson, vård- och omsorgschef
Tel: 0173-86230
E-post: christina.hanson@osthammar.se

Vård- och omsorgscollege Uppsala kommun
Kontaktperson: Björn Brodén, chef Victum vårdboende
Tel: 018-7275210
E-post: bjorn.broden@victum.se

Tierps kommun (ansöker om certifiering 2015)
Kontaktpersoner  Helena Car Tel: 0293- 218 538, Helena Carlsson 0293-186 08
E-post:  helena.car@tierp.se helena.carlsson@tierp.se

Vård- och omsorgscollege Enköpings kommun
Kontaktperson: Louise Öhman, rektor
Tel: 0171-625340
E-post: louise.ohman@wgy.enkoping.se
och
Irene Hansson, utvecklingsledare Vård- och Omsorgsförvaltningen
Tel: 0171-62 55 81
E-post irene.hansson@enkoping.se