OM VO-COLLEGE

Vad är Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege är en nationell satsning där skolor och arbetsgivare tillsammans arbetar för att få fler att utbilda sig inom området. Utbildningarna ska vara av högsta kvalitet. Anställda inom vård och omsorg ska erbjudas kompetensutveckling. En kreativ och stimulerande arbets- och läromiljö är viktigt. Skolorna och arbetsgivarna jobbar även för att studerande och anställda ska ha en god hälsa.

 I Vård- och omsorgscollege Uppland samarbetar kommuner, landsting, Uppsala universitet, vårdföretag, fackförbundet Kommunal och skolor för att utbildningen ska få största möjliga spets och bredd.

Alla utbildningar sker i nära samverkan med arbetsgivarna för att möta de krav som finns i vardagen. Det gör att den som läser hos oss är väl rustad för ett intressant och viktigt arbete efter avslutade studier.

Informationsbroschyr om VO-College Uppland.

Idag finns tre certifierade lokala Vård- och omsorgscollege i Uppland: Uppsala kommun, Östhammars kommun och Enköpings kommun.

Rutiner för nya aktörer som vill ansluta sig till VO-College Uppland.

Våra mål:

  • Kunna möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland länets invånare.
  • Trygga de framtida rekryteringsbehoven av kvalificerad arbetskraft inom vård- och omsorgsområdet i Uppsala län.

Regional certifiering 2010-02-02 
Anneli Backman och Björn Axelsson från Nationella Rådet överlämnar Uppsala läns diplom till Arne Sandemo och Mohamad Hassan vid certifieringsceremonin 2010-02-02.

Mer information om Vård- och omsorgscollege finns på den nationella hemsidan.