VO-college Uppland i media

2016

Uppsala län får nio miljoner kronor i EU-stöd för utveckling av språkstödjande insatser som ska ge språksvaga utlandsfödda personer bättre möjligheter att kunna arbeta inom vård- och omsorgssektorn. Strukturfondspartnerskapet har beviljat projektmedel till satsningen som ska drivas av Uppsala kommun.

 

-          Uppsala län har ett stort rekryteringsbehov inom vård- och omsorgsbranschen. Men en utmaning är att språkkunskaperna bland många utrikesfödda är alltför svaga för att de ska lyckas etablera sig. Detta projekt kommer att bidra till att rekryteringsbasen breddas, säger regionförbundets styrelseordförande Johan Edstav (MP).

Projektet KIVO-C (Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg i C-län), bygger på en modell för arbetsplatslärande som prövats i XYZ-länen. Det innefattar bl.a. utbildning av språkombud och inkluderingshandläggare som ska handleda utlandsfödda vårdelever/personal när det gäller språkutveckling, kultur och normer.  Arbetsgivare som deltar i projektet är landstinget, sex av länets kommuner samt privata vårdgivaren Victum omsorg.

 

-          Kraven är höga på kommunikation och dokumentation inom vårdsektorn. Genom den här satsningen vill motverka att bristande språkkunskaper ska hindra motiverade personer med utbildning och arbetslivserfarenhet från att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun.2015

– Ett mål är att Vård- och omsorgscollege ska finnas i hela Sverige inom en två årsperiod, säger Zenita Cider, som arbetat med satsningen på SKL
.

Vård- och omsorgscollege är en formaliserad samverkansarena för arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer inom vård och omsorg. Ett mål för SKL har, menar Zenita Cider, varit att få till en bra och viktig dialog mellan dessa parter för att underlätta den framtida personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

– Utbildningarna behöver anpassas och svara upp mot arbetsgivarnas och verksamheternas behov och därför behöver också arbetsgivarna bli tydliga med sina kompetenskrav och behov. Här ser SKL att den nära samverkan som idag finns mellan parterna inom Vård- och omsorgscollege bidrar till detta, säger hon.


2012

Även om utsikterna på arbetsmarknaden är goda har ansökningarna till vård- och omsorgsprogrammet gått ner.


UNT träffar tre elever
som går tredje årskursen på vård- och omsorgsprogrammet vid Lundellska skolan. Både Linnea Troberg och hennes klasskamrater blev avrådda av lärarna att söka till omsorgsprogrammet när de gick i nian, trots att det är en utbildning där man har relativt lätt att få jobb. Vård- och omsorgsprogrammet kan också vara en lättare väg för den som vill bli sjuksköterska eftersom man då har mycket gratis med sig från gymnasiet när man börjar sjuksköterskeutbildningen.
– Lärarna tyckte att jag skulle läsa natur i stället. Men jag har alltid velat arbeta med människor och tycker att det medicinska var intressant, säger Josefin Bjurling.
Elever i årskurs tre på Lundellska

Också bland jämnåriga kan den allmänna bilden av vård- och omsorgsprogrammet vara att det är en utbildning man ser ner på, och att man tror att det bara handlar om att hjälpa gamla människor på toaletten.
– De här på skolan som läser naturvetenskapliga programmet har en del av de medicinska kurser som vi läser. Och de får nog en annan bild när de ser vad det innebär, säger Linnea Troberg.

En fördel som de alla tre lyfter fram är att det, även om man har tänkt läsa vidare, finns möjlighet att få jobb direkt efter gymnasiet om man vill jobba lite innan man börjar på universitetet.
– Jag tänker jobba åtminstone ett år innan jag läser vidare. Jag har tänkt att det är bra att jobba med äldre, säger Khaden Akrami, som har tänkt om något under utbildningen och nu siktar på att bli polis.2011

Vårdutbildning höjer lönen http://www.unt.se/uppsala/vardutbildning-hojer-lonen-1496773.aspx#Kristina Andersson, Liton Khan, Mahbooba Noorany, Eva-Lena Sjödal utbildar sig till undersköterskor under ett års tid. "Det är ju en fördel att få en utbildning gratis och på arbetstid", säger Eva-Lena Sjödal. Foto: Jörgen HagelqvistLäs om Evelina som trivs på Vård- och omsorgsprogrammet på Lundellska skolan.

Evelina


Studenter från Omvårdnadsprogrammet, Bruksgymnasiet
Studenter från Omvårdnadsprogrammet, Bruksgymnasiet i Östhammars kommunLäs om Östhammars certifieringsfest den 20 maj 2011 i Uppsala Nya Tidning

Anneli Backman överlämnar certifikatet
Anneli Backman från Nationella Rådet överlämnar certifikatet till styrgruppens ordförande Christina Hanson

2010

Jobb- och utbildningsmässan 
I minglet på Jobb- och utbildningsmässan den 17 februari fanns bloggaren Joy med sina studiekamrater från vuxenutbildningen i Gimo.

Carl-FredrikTherese
Carl-Fredrik och Therese på plats i Gränbyskolan - redo att svara på frågor om vård och omsorg!
En pojke testar blodtrycketBen i bilen
Eleverna fick blodtryckstest                                        Sedan fick Ben åka tillbaka till Cultus, med bilbälte så klart!