SAMVERKAN MELLAN UTBILDARE OCH ARBETSGIVARE

Vård och omsorgscollege ger vinster för alla inblandade:

* Arbetsgivaren får personal med uppdaterad, behovsanpassad och kvalitetssäkrad kompetens.

* Den studerande får en attraktiv utbildning med hög kvalitet som ger goda möjligheter till anställning eller fortsatta studier.

* Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna, uppnår samordningsvinster samt garanteras praktikplatser med kompetenta handledare.

* Redan anställda får olika möjligheter till kompetensutveckling.

* Framför allt; alla som möter vård och omsorg i vardagen får bra vård med hög kvalitet.

Vilka ingår i Vård- och omsorgscollege Uppsala län?

I den regionala styrgruppen ingår Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet, Landstinget, Kommunal, utbildningsanordnare från Uppsala, Östhammar, Enköping och Tierps kommun samt arbetsgivare från Uppsala, Östhammar, Enköping, Tierp, Heby, Håbo och Älvkarleby kommun.

I de lokala styrgrupperna samarbetar skolor och arbetsgivare kring lokala frågor.

I Uppsalas lokala VO-College ingår Kommunal, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Uppsala kommun Vård & Bildning, Aleris, Attendo Förenade Care KUI, Vuxenutbildningen Linné, Cultus gymnasieskola och Lundellska skolan.

I Östhammars lokala styrgrupp ingår Kommunal, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadskontoret, Solgårdens HVB, BruksgymnasietVuxenutbildningen och Studiefrämjandet.

I Enköpings lokala styrgrupp ingår Kommunal, Landstinget, Enköpings Vård & Omsorg, Westerlundska gymnasiet , Vuxenutbildningscentrum samt privata vårdgivare och utbildningsanordnare.

I Tierps lokala styrgrupp ingår Kommunal, Landstinget, Tierps Omsorg & hjälp, Högbergsskolan och Vuxenutbildningen.