Hur är utbildningen upplagd?

Våra utbildningar innehåller en viktig röd tråd: Den sker i nära samverkan med arbetslivet för att möta de krav som finns i vardagen.

Så här ser vår utbildningsfilosofi ut:

• Anpassning till faktiska behov i arbetslivet
• Stark koppling mellan teori och praktik
• Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande med utbildad handledare
• Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
• Lagarbete och integration av ämnena

Validering

Om du har minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom vård och omsorg kan du genomgå en validering. Validering innebär värdering av kunskap och färdigheter som du har skaffat dig genom studier, arbete och samhällsliv.
Kurser eller delar av kurs kan valideras.
Utbildningstiden varierar beroende på dina erfarenheter, vilket kan innebära att dina studier förkortas.