Hur är chanserna att få jobb?

Chanserna att få arbete efter avslutade studier är på sikt goda. På Vård- och omsorgscollege får du en utbildning som har hög kvalitet och är anpassad efter de behov som finns. Arbetsgivarna har varit med och påverkat innehållet i utbildningen. Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden!

Dessutom kommer det att finnas ett ökat vårdbehov i framtiden. Befolkningen blir äldre och lever längre samtidigt som ungdomskullarna är mindre.

Arbetsgivarna i Uppsala län söker idag personal med kompetens inom psykiatri och inom äldreomsorg, främst med inriktning mot demens.


Här berättar Anneli och Lina Westling om hur det är att jobba på ett boende för psykiskt sjuka personer: