Hur är chanserna att få jobb?

Chanserna att få arbete efter avslutade studier är goda. På Vård- och omsorgsprogrammet får du en utbildning som har hög kvalitet och är anpassad efter de behov som finns. Arbetsgivarna är med och påverkar innehållet så att den anpassas efter behovet. Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden!

Dessutom kommer det att finnas ett ökat vårdbehov i framtiden. Befolkningen blir äldre och lever längre samtidigt som ungdomskullarna är mindre.

Arbetsgivarna i Uppsala län söker idag kompetent personal inom psykisk ohälsa och äldreomsorg


Här berättar Anneli och Lina Westling om hur det är att jobba på med männsiskor med psykisk ohälsa: