Vuxenutbildning

Vård- och omsorgscollege vill utveckla morgondagens personal inom vård och omsorg samt höja kompetensen hos dem som redan är ute i arbetslivet. Vård och omsorg är ett framtidsområde på arbetsmarknaden. Här finns ett stort behov av kompetent arbetskraft – och det är bråttom. Antalet arbetstillfällen inom vård- och omsorg i Uppsala län kommer att öka de kommande åren. 5000 personer behöver anställas inom vård och omsorg fram till 2020. 3000 personer går i pension och 2000 nya arbetstillfällen kommer att skapas på grund av en växande befolkning och en ökad andel äldre.

För att arbeta inom vård och omsorg krävs olika personliga kompetenser:
- Samarbetsförmåga
- Gott bemötande och god kommunikation
- Förmåga att lyssna och läsa av kroppspråk
- Förmåga att ta ansvar
- Det svenska språket i tal och skrift
- ett stödjande förhållningssätt

Våra vuxenutbildningar inom VO-College i Uppsala län är anpassade efter arbetsgivarnas behov för att direkt kunna anställa de studerande efter avslutad utbildning.

Det finns olika möjligheter för vuxna att studera Vård- och omsorgsprogrammet. Förutom vanlig lektionsundervisning finns även möjlighet att läsa på distans. Om du redan har arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg kan du validera din kunskap och sedan kompletteringsutbilda dig.

VO-College arbetar även för att du som redan är anställd inom vård- och omsorg ska ha möjlighet till kompetensutveckling.

läs om Sissel som efter 9 år med egen butik valde att byta karriär och bli undersköterska http://www.skl.se/vi_arbetar_med/arbetsgivarpolitik/attraktiv-arbetsgivare/sveriges-viktigaste-jobb/hitta-ditt-nya-jobb/underskoterska-yrke/sissel

De vuxenutbildningar í VO-College Uppsala län som i dag är certifierade är

KUI


LinneVuxenutbildningen Linné, Uppsala

Vuxenutbildningen i Östhammars kommun


Vux Enköping

SVOK
Yusuf och Bashir berättar om varför de valde att läsa Vård- och omsorgsutbildningen och hur det är att studera på KompetensUtvecklingsInstitutet.


Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom vård och omsorg? Här berättar handledargruppen i Uppsala kommun om hur de hittat i sin roll som handledare genom att nappa på olika uppdrag och utbildningar och drivit på bildandet av handledargruppen som nu finns som stöd för personal inom vård och omsorg.