Vårdprogram

Vård & Omsorg

Inom hälso- och sjukvården finns det många möjligheter för dig som vill jobba med att hjälpa andra. Du kan arbeta med saker så som behandling, omvårdnad, undersökningar, förebyggande hälsovård och mycket mer. Det är inte bara på sjukhus som sjukvård och hälsovård finns. Det finns en mängd arbetsplatser så som vårdcentraler, kommunal äldrevård, företagshälsovård, privata kliniker och mycket mer. En del läkare och sjuksköterskor så väl som annan vårdpersonal kan även finnas hos olika företag och hyras ut.

Funderar du på att börja studera någon form av vårdutbildning så kan du komma att jobba med saker som undersöka och behandla patienter, träna personer med rörelsehinder, prova ut hjälpmedel för funktionshindrade, arbeta med läkemedel, ge råd om kost och friskvård eller hjälpa människor som har problem med tal, syn eller hörsel.

Att studera en vårdutbildning är nu ett bra val, då det inom flera yrken finns goda framtidsutsikter och en allt större efterfrågan.

Om du inte riktigt vet vad du vill studera, mer än att det ska vara inom vården, så finns följande yrken att välja mellan:

 • Akutsjuksköterska
 • Ambulanssjuksköterska
 • Ambulanssjukvårdare
 • Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska
 • Apotekare
 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Barnmorska
 • Barnsjuksköterska
 • Biomedicinsk analytiker

Ronderna Vård och Omsorg

 • Cytodiagnostiker
 • Dietist
 • Distriktssköterska
 • Djursjukskötare
 • Grundutbildad sjuksköterska
 • Kiropraktor
 • Logoped
 • Läkare
 • Naprapat
 • Operationssjuksköterska

Behandling hälsa och kropp

 • Optiker
 • Personlig assistent
 • Psykiatrisjuksköterska
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Receptarie
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukgymnast/Fysioterapeut
 • Sjuksköterska inom äldrevård
 • Sjuksköterskeyrken

omsorg och vård genomgång

Utöver dessa yrken så finns det även en mängd administrativa tjänster som har med vårdyrket att göra som till exempel medicinsk sekreterare, receptionist med mera.