Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet finns vid Uppsala universitet. Utbildningen är på 180 poäng, alltså tre år. Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. När du jobbar som fysioterapeut så kommer du att träna människor som förlorat eller riskerar att förlora sin rörelseförmåga. Du hjälper de som har svårt med vissa saker på grund av en skada eller på grund av en sjukdom.

Fysioterapi syftar till att påverka hälsan genom rörelse och handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Som fysioterapeut arbetar du med människor i olika åldrar inom många olika verksamheter.

Fysioterapi är ett kunskapsområde som utgår från ett biopsykosocialt perspektiv. Det innebär att man arbetar både praktiskt så väl som pedagogiskt genom åtgärder som är med förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. En fysioterapeut jobbar med människor i alla åldrar. De jobbar med människor som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar. Dessa nedsättningar kan bero på olika saker. Det kan vara en följd av sjukdomar och skador i olika organsystem, till exempel andningsorganen, cirkulationssystemet, nervsystemet och rörelseorganen eller som följd av psykisk ohälsa.

När man jobbar som fysioterapeut så ingår det även att jobba hälsofrämjande. Detta på olika nivåer. Du har en självständig roll som fysioterapeut samt att du har ett eget ansvar för den bedömning du gör, de val du gör av åtgärder samt hur behandling ska genomföras. Fysioterapeuten ingår ofta i ett team med andra hälsoprofessioner.

Fysioterapeutens professionella kompetens grundar sig på fysioterapi och närliggande ämnen som omfattar bland annat anatomi, fysiologi, och medicinska ämnen samt pedagogik och beteendemedicin

När du studerar för att bli fysioterapeut så kommer du bland annat att lära dig kroppen och dess funktion, möjligheter och begränsningar.

Fysioterapeutprogrammet i Uppsala omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den sista terminen innehåller även en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) på grundnivå.

Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Teoretiska/praktiska kurser varvas med VFU, alltså verksamhetsförlagd utbildning. Du kan komma att göra din VFU på olika platser i landet, men främst inom Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Det innebär att du måste göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd.

Målet med utbildningen till fysioterapeut på Uppsala Universitet är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett hälsopsykologiskt förhållningssätt i olika verksamheter.

Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Den sista terminen erbjuds du valfrihet när det gäller verksamhetsförlagd utbildning.

Fysioterapeutprogrammet leder till en fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som fysioterapeut.

Programmet leder även till en medicine kandidatexamen. Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå inom fysioterapi.

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, och den titel som ska användas på yrket i första hand.

Behörighet som gäller för att söka till fysioterapeutprogrammet: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15) alternativt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17). Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Vad kan du göra sen?

När du har blivit en färdig fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden. Det kan handla om att jobba inom sjukvården, hälsovården i offentlig regi eller i privat regi. Som färdig fysioterapeut får du på egen hand göra egna undersökningar och bedömningar samt behandla och utvärdera insatta åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Fysioterapeutyrket är självständigt och kreativt, och arbetet kräver god kommunikationsförmåga.

Du kan även välja att vidareutbilda dig, genom fristående kurser eller gå magister, master eller forskarprogrammet.

Som fysioterapeut så har du ofta nära kontakt med dina patienter under längre tid, eftersom du är med när de tränar och lägger upp långsiktiga träningsprogram. Som fysioterapeut arbetar man med många olika grupper så som barn och ungdomar med funktionshinder, äldre med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem.

Även idrottare som skadar sig behöver göra fysioterapi för att bygga upp kroppen igen. Fysioterapeuten kan även jobba med patienter som har olika sjukdomar eller skador i nervsystemet, i andningsorganen eller cirkulationssystemet och i rörelsesystemet.

Det finns många platser för en fysioterapeut att jobba på, ja de är nästan obegränsade, eftersom träning och fysisk aktivitet behövs för alla.

Vanliga skador fysioterapeuter behandlar är bl.a ischias, diskbråck,löparknä, muskelbristningar, Tennisarmbåge, hälsporre mm

Som fysioterapeut kan du jobba på sjukhus och vårdcentraler, inom hemsjukvård och omsorgsvård, inom företagshälsovård, idrottskliniker och på privata mottagningar. En del fysioterapeuter väljer att arbeta med utbildning och forskning.