Regeringen och sjukvården

Det är ofta diskussioner om vården och vad regeringen gör och inte gör. Nu har de dock tillsatt en ny särskild utredare som fått ansvar för att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Den person som regeringen utsåg är Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting. Att tillsätta Anna Nergårdh är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården som följer delar av förslagen presenterade i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård. Utredningen pekade bland annat på att det behövs en omfattande strukturreform där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Sverige har idag en primärvård som, jämfört med sjukhusvården, är betydligt svagare än i flertalet jämförbara länder.

Det är inte det enda som händer i regeringen när det talas om vård! Nu har de även sett till att satsa en halv miljard på förlossningsvården. Det blir som ett extra tillskott till den befintliga satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Vården i Sverige är på många sätt i världsklass. Men det finns utmaningar och stora ojämlikheter i hälsa och vård. Bland annat är det bristande tillgänglighet och en oorganiserad sjukvård som inte tänker på patienter i första hand. Det är även brist på viktiga yrkesgrupper och felanvänd kompetens. Vården behöver bli mer modern och jämlik.

Idag är det väldigt många människor som känner oro för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Det är landstingen som ansvarar för att driva hälso- och sjukvården i Sverige men även staten har ett viktigt ansvar för att vården ska kunna vara jämlik och tillgänglig över hela landet.

Det är även hög tid att de ser över jämlikheterna mellan kön och yrken inom vård. Lika lön, för lika arbete bör vara det som ska gälla. Idag möts många av stressad vårdpersonal som inte hinner med alla sina patienter. Ingen som utbildat sig till att jobba inom vården vill att man inte ska kunna ha tid för sina patienter.